AVISO LEGAL

De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), informámoslle ao usuario que todos os datos proporcionados serán incorporados a un arquivo creado e mantido baixo a responsabilidade de (nome da empresa)

Sempre respectaremos a confidencialidade dos seus datos persoais que só se utilizarán para xestionar os servizos ofrecidos, satisfacer as solicitudes que levantemos, realizar tarefas administrativas e enviar información técnica, comercial ou publicitaria a través de información ordinaria ou electrónica .

Para exercer os seus dereitos de oposición, rectificación ou cancelación, debe dirixirse á sede da empresa LAIA · ZAPATEIROS ARTESÁNS Praza do Convento, 4 15800 MELIDE · A Coruña, ou escriba no seguinte correo electrónico info@laiazapateiros.com